Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

To πρόγραμμα των workshops

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Αθήνα
09:30 – 10:45

"Make Instagram your Business"

    Sedge Beswick, Managing Director, SEEN Connects
10:45 – 12:15

"How to Use Live Video Effectively"

    Alex Khan, Germany’s Most Followed Social Media & Live Video Coach

* Για να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε με τον Στέλιο Κιοσσέ, τηλ.: 210 661 7777, (εσωτ. 149), email: skiosses@boussias.com.

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR