Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

09:00 - 09:30

Εγγραφές & πρωινό Networking

09.30 - 09.40

Εισαγωγή & Χαιρετισμοί

09:40 - 11:30 Session 1. All Things Strategy
Returning Top-Rated Speaker

"Building Brands in the Mobile World"

  Katarzyna Paliwoda, Partner CEE, Facebook
International Speaker

"Mass Seduction: How to Gain Know, Like & Trust"

  Alex Khan, Germany's Most Followed Social Media & Live Video Coach

Q&A
με την Katarzyna και τον Alex

11:30 - 12:00

Coffee & Networking Break

12:00 - 13:30 Session 2. All Things Efficiency
International Speaker

"Measuring What Matters"

  Gabriel Matwiejczyk, Measurement Lead CEE, Facebook
Returning Top-Rated Speaker

"The Perfect Facebook Funnel: Telling Stories That Convert"

  Peter Minkjan, Founder, Likeconomics
International Speaker

"Capture Attention and Drive Action"

  Marta Siekierska, Client Solutions Manager CEE, Facebook

Q&A
με τον Gabriel, τον Peter και την Marta

13:30 - 14:30

Lunch & Networking Break

14:30 - 17:30 Session 3. All Things Content
International Speaker

"Big Ideas for a Small Screen"

  Rustam Ziganshin, Agency Partner CEE, Facebook
International Speaker

"Content: It's a Business"

  Sedge Beswick, Managing Director, SEEN Connects & f. Global Senior Social Media & Community Talent Manager. ASOS
International Speaker

"Storytelling for the Social Media Age - An insight from the team behind Big Brother's award-winning digital strategy"

  Pete Durant, Head of Social Media & Digital Marketing, Endemol UK
International Speaker
  Jana Damanhouri, Head of Social Strategy, Jungle Creations

Q&A
με τον Rustam, την Sedge, τον Pete και την Jana

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι υπό διαρκή εμπλουτισμό.

 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR